• Simplify your business operations.

  Förenkla din arbetsdag.

  Web-baserade affärslösningar är grunden för digitaliseringens mål och behov idag.

  Gör affärer smartare framöver.
 • How secure is your network?

  Hur säkert är ditt nätverk?

  Hacking, RansomWare, BYOD eller nätverkskrivare. Risker kan komma från alla håll numera.

  Är säkerhet viktigt för dig?
 • Professional layout

  Professionell layout

  Presentationer och trycksaker har samma vikt som din hemsida för att väcka intresse för medarbetare, investeringskapital eller nya möjligheter.

  Proffsiga trycksaker lönar sig.
Für Karosserie-Fachbetriebe*:

Das Komplettpaket mit Erstellung, Betrieb und Aktualisierung für 999 Euro pro Jahr.

*Mitglieder der Landesinnungen des ZKF.

Mehr erfahren unter zkfonline.de

"Responsives Design" für gute Darstellung auf allen Geräten

Individuella lösningar för digitalisering av affärsprocesser.

(Information på engelska)

Multiplicera dina kvalificerade offerter

Om du säljer produkter eller system som kräver att dina kunder väljer bland olika möjligheter, kan du effektivisera denna försäljning genom att erbjuda online-konfiguratorer och offerter. Kunderna kan och vill ofta se på dessa möjligheter istället för att ringa upp ett företag.

En plats att uppdatera underliggande information

Vi använder Mura CMS, ett mycket starkt och flexibelt verktyg för redigering av innehåll som kan byggas ut väldigt enkelt och har bättre säkerhet än många andra lösningar. Automatiskt aktualiserade växelkurser och enkel uppdatering av underliggande information gör det mera effektivt för dina medarbetare.

Få insyn i intresset genom olika faser och leverera personaliserade PDF offerter utan fördröjning.

Både dina kunder och dina medarbetare kan få bättre verktyg och spara pengar. Dessutom kan du ta del av kundernas intresse innan de ringer upp dig. Givetvis kan denna information samlas enligt ditt företags eller nya GPDR standarder.

Ta nästa steget process optimering för ditt företag.

Smarta lösningar håller hemsida och offertsystem i form.

Din lösning byggs på etablerade, testade moduler och starka partners. Som back-end använder vi oss av Mura CMS, som front-end system har vi valt Foundation (ZURB) och vi kör våra server på svenska GleSYS VPS system. Ett bra nätverk av experter står till förfogande när det behövs extra kapacitet.

Vi erbjuder:


Att lägga värde på kvalitet är något vi har gemensamt med våra kunder. Här är några av dem:

(kundcase följer eller se tyska versionen för bilder och video exempel)

Våra teknologi och samarbetspartner

Mura CMS by Blue River
ZURB Foundation for Sites Responsive Framework
Lucee Application Server
Glesys Server Hosting Sweden