Webbprojekt - kostnader och priser

 

Lite om kostnader

Våra priser reflekterar att vi dels har mycket bred erfarenhet inom vårt team samt har tillgång till riktigt duktiga externa partner inom Sverige och Tyskland som vi regelbundet jobbar med.


Timarvode

Våra vanliga tim/dags/veckopriser:

per timma: 950 kr      per dag (8t): 6900 kr    per vecka** (40t): 31500 kr

*Arbeten som sker kvällstid (20:00-07:00) eller på helger erbjuder vi endast befintliga kunder mot 50% tilläg till priserna.

**priset för en vecka gäller även kontrakt där vi arbetar några få dagar per månad med en kund under en längre period, dvs. då får ni också det lägre priset även om det endast är t.ex. 1 dag per månad fast över 12 månader. De flesta av våra kunder inser att ytterst få större projekt kan specificeras in i den sista detaljen och väljer därför en flexibel kontinuerlig förbättring av utvecklingen av e-business webbplatser.  Där är ett abonnemang på x antal dagar per månad det bästa alternativet.

 

Standardpriser för resekostnader och projektmöten

Projektmöte/Konsultarvode upp till en 1/2 dag hos er   4 500 SEK
Projektmöte/Konsultarvode upp till en dag hos er         8 500 SEK
tillkommande milersättning (45 kr/mil)
- ev. plus tåg (2. klass) - enligt biljettpris 
- ev. plus övernattning - enligt rumspris, minst 1 200 SEK / natt
- ev. plus flyg (economy) - enligt biljettpris

Förberedande utarbetning av projektförslag eller upprättande av protokoll efter möten enligt ovanstående arvode.

 

Kategori 1: Individuella E-Business Projekt

 

Som en tumregel kan vi vanligtvis visa upp en "proof of concept" inom ca: en vecka. Dvs. ett förslag där ni och era kunder på en skyddad sida kan testa funktioner och t.ex. se formulär, resultatlistor och detaljvy eller en dynamisk genererad PDF fil. Med det som bas är det oftast lättare att få andra personer som är med och bestämmer att besluta om ett projekt ska drivas i den riktningen, eller om det redan i detta läge behöver justeras. 

Om det blir grönt ljus från de som bestämmer i det skedet, finslipar vi kontinuerligt lösningen så den blir effektiv och bra, och kompletterar efter hand med befintlig och ny data för att täcka allt det nya systemet ska klara av.

 

Förresten: Er data lämnar aldrig EU - för kundprojekt inom E-business lösningar använder vi oss aldrig av s.k. outsourcing till låglöneländer, nyare EU medlemsländer eller USA och använder inte heller någon form av Cloud-Based data storage som vi inte har 100% kontroll över. För särskilda skyddsbehov av information kan vi erbjuda en egen co-location eller VPS instans i ert uppdrag som vi installerar t.ex. NextCloud på som endast er organisation samt utvalda kontaktpersoner inom vår organisation har tillgång till. Tänk alltid på att okrypterat epost är osäker kommunikation!

För mindre projekt eller tilläggsprojekt erbjuder vi vanligtvis fasta priser för att matcha precis ditt behov och din budget. Se nästa avsnitt angående enkla företagshemsidor!

Alla priser bör ses som orientering, alla uppdrag och kontrakt signeras av båda partner i skriftform innan något arbete påbörjas. Nyetablerade företag utan tillgänglig kreditinformation faktureras helt eller delvis i förväg, om ingen bankgaranti kan utfärdas istället.

 

 

Kategori 2: Enkla företagshemsidor 

 

Företagshemsidor där syftet är att presentera information på ett enkelt och strukturerat sätt, men i övrigt saknar komplexa funktioner kan vi leverera till attraktiva fasta priser.

Obs: Även enkla hemsidor bygger vi med samma professionella Open-Source system (Mura CMS) som vi använder för ovanstående special-lösningar.

Detta för att det helt enkelt är smidigt och bra, och dels för att vissa grundfunktioner som säkerhet, användarhantering mm. behövs oavsett storlek på hemsidan. Säkerhet är inget man bygger själv på en halv dag, det är värt att satsa på Open Source System som dagligen används och testas av stora företag och myndigheter. Sedan så blir det även enklare för både oss och våra kunder när behoven växer för en hemsida, oavsett om det är system för bokningar, konfiguratorer eller offerter det gäller.

Men inte minst för att vi aldrig vill konkurrera mot billiga publiceringssystem som t.ex. WordPress som nästan varje vecka har någon ny säkerhetsrisk, eller lösningar som ligger på slutna system där ni som kund är låsta till ett enda företag för all evighet. Det vi "tillverkar" åt er, förblir er lösning - som ni får stöd med från oss så länge ni är nöjda, och vill ni en dag få hjälp från annat håll istället så finns många andra duktiga aktörer beredda att ta över om ni så vill.